Leevendused(2)

Leevendusi ei tehta.

Kuupäev: 05.09.13

Leevenduse liik: Mälestisel ja kaitsealal

Omanik võib kaitsevööndis ilma Muinsuskaitseametiga kooskõlastamata teha korrastustöid, mis ei kahjusta mälestist (nt niitmine).

Kuupäev: 21.11.13

Leevenduse liik: Kaitsevööndis