Katastrikood(3)

31701:003:0120 (Mälestisel)
31701:003:1239 (Kaitsevööndis)
31701:003:0122 (Kaitsevööndis)