Muistised ja pärimuspaigad kohad(1)

15607 lohukivi