Leevendused(2)

Leevendusi ei tehta

Kuupäev: 02.12.05

Leevenduse liik: Mälestisel ja kaitsealal

Leevendusi ei tehta

Kuupäev: 02.12.05

Leevenduse liik: Kaitsevööndis