Katastrikood(3)

31701:003:1321 (Mälestisel)
31701:003:0010 (Kaitsevööndis)
31701:003:1237 (Kaitsevööndis)