Katastrikood(3)

50401:005:0012 (Mälestisel)
50401:005:0010 (Kaitsevööndis)
50401:005:0013 (Kaitsevööndis)