Katastrikood(4)

65402:002:0761 (Mälestisel)
65402:002:0001 (Mälestisel)
65402:002:0034 (Mälestisel)
65402:002:0035 (Kaitsevööndis)