Katastrikood(4)

66904:001:0076 (Mälestisel)
66904:001:1980 (Kaitsevööndis)
66904:001:0052 (Kaitsevööndis)
66904:001:0073 (Kaitsevööndis)