Katastrikood(6)

66901:002:0632 (Mälestisel)
66901:002:0690 (Mälestisel)
66901:001:0587 (Mälestisel)
66901:002:0502 (Kaitsevööndis)
66901:002:0501 (Kaitsevööndis)