Katastrikood(7)

88401:002:0871 (Mälestisel)
50301:001:0182 (Mälestisel)
88401:002:0126 (Kaitsevööndis)
88401:002:0115 (Kaitsevööndis)
50301:001:0125 (Kaitsevööndis)