Katastrikood(2)

30101:002:0185 (Mälestisel)
30101:002:0193 (Mälestisel)