Omanikud/valdajad(4)

Eesti Vabariik (EE) (Omanik, Mälestisel) Alates 20.12.2017
Keskkonnaministeerium (70001231) (Omanik, Mälestisel) Alates 27.03.2015
Maa-amet (70003098) (Volitatud asutus, Mälestisel) Alates 28.06.2018
Riigimetsa Majandamise Keskus (70004459) (Volitatud asutus, Mälestisel) Alates 27.03.2015