Katastrikood(2)

30101:005:0022 (Mälestisel)
30101:001:0656 (Kaitsevööndis)