Katastrikood(2)

30101:001:0476 (Mälestisel)
30101:001:0334 (Kaitsevööndis)