Katastrikood(4)

71401:001:1242 (Mälestisel)
30101:001:0334 (Kaitsevööndis)
71401:001:1240 (Kaitsevööndis)
71401:001:1241 (Kaitsevööndis)