Katastrikood(5)

30101:001:0476 (Mälestisel)
30101:001:0477 (Mälestisel)
30101:001:0068 (Kaitsevööndis)
30101:001:0335 (Kaitsevööndis)
30101:001:0597 (Kaitsevööndis)