Katastrikood(4)

30101:004:0386 (Mälestisel)
30101:004:0363 (Kaitsevööndis)
30101:004:0342 (Kaitsevööndis)
30101:004:0337 (Kaitsevööndis)