Katastrikood(5)

30101:004:0337 (Mälestisel)
30101:004:0109 (Kaitsevööndis)
30101:004:0463 (Kaitsevööndis)
30101:004:0562 (Kaitsevööndis)
30101:004:0571 (Kaitsevööndis)