Katastrikood(3)

30101:001:0287 (Mälestisel)
30101:001:0623 (Mälestisel)
30101:001:0618 (Kaitsevööndis)