Omanikud/valdajad(3)

Eesti Vabariik (EE) (Omanik, Mälestisel) Alates 18.12.2017
Keskkonnaministeerium (70001231) (Omanik, Mälestisel) Alates 07.04.2014
Riigimetsa Majandamise Keskus (70004459) (Volitatud asutus, Mälestisel) Alates 07.04.2014