Katastrikood(5)

30101:001:0618 (Mälestisel)
30101:002:0477 (Kaitsevööndis)
30101:001:0595 (Kaitsevööndis)
30101:001:0778 (Kaitsevööndis)
30101:001:0661 (Kaitsevööndis)