Omanikud/valdajad(3)

Keskkonnaministeerium (70001231) (Omanik, Mälestisel) Alates 07.03.2014
Riigimetsa Majandamise Keskus (70004459) (Volitatud asutus, Mälestisel) Alates 07.03.2014
Maa-amet (70003098) (Volitatud asutus, Kaitsevööndis) Alates 15.02.2017