Katastrikood(3)

38601:003:0020 (Mälestisel)
38601:003:0403 (Mälestisel)
38601:003:0185 (Kaitsevööndis)