Katastrikood(2)

38601:003:0403 (Mälestisel)
38601:003:0020 (Kaitsevööndis)