Katastrikood(4)

55001:005:0068 (Mälestisel)
55001:005:0304 (Kaitsevööndis)
55001:005:0208 (Kaitsevööndis)
55001:005:0277 (Kaitsevööndis)