Leevendused(1)

Restor AS valduses asuvate vallasmälestiste kasutamise kitsendustele (MKS § 23) leevendusi ei tehta.

Kuupäev: 03.06.11

Leevenduse liik: Mälestisel ja kaitsealal