Katastrikood(2)

85801:002:0587 (Mälestisel)
85801:002:0580 (Kaitsevööndis)