Katastrikood(7)

85801:002:0580 (Mälestisel)
85801:002:0594 (Mälestisel)
85801:002:0290 (Kaitsevööndis)
85801:002:0399 (Kaitsevööndis)
85801:002:0022 (Kaitsevööndis)