Katastrikood(6)

85801:002:0580 (Mälestisel)
85801:002:0594 (Mälestisel)
85801:002:0208 (Kaitsevööndis)
85801:002:0290 (Kaitsevööndis)
85801:002:0399 (Kaitsevööndis)