Leevendused(1)

Kaitsevööndis, kuid muistisele mitte lähemal kui 5 meetrit, võib jätkata juba välja kujununud maakasutust.

Kuupäev: 05.12.08

Leevenduse liik: Kaitsevööndis