Leevendused(1)

Võib jätkata juba väljakujunenud maakasutust kivikalme ümber, kuid kalmest 10 m raadiuses on sügavkünd keelatud.

Kuupäev: 15.12.08

Leevenduse liik: Mälestisel ja kaitsealal