Katastrikood(2)

33101:004:0590 (Mälestisel)
33101:004:0095 (Kaitsevööndis)