Leevendused(2)

Leevendusi ei tehta.

Kuupäev: 25.07.08

Leevenduse liik: Mälestisel ja kaitsealal

Leevendusi ei tehta.

Kuupäev: 25.07.08

Leevenduse liik: Kaitsevööndis