Katastrikood(2)

52801:012:0108 (Mälestisel)
52801:001:0502 (Kaitsevööndis)