Leevendused(1)

On lubatud jätkata põllumajanduslikku maaharimist künni sügavusega kuni 35 cm

Kuupäev: 29.12.04

Leevenduse liik: Kaitsevööndis