Katastrikood(2)

20301:001:0493 (Mälestisel)
20301:001:0871 (Kaitsevööndis)