Katastrikood(3)

58202:003:0311 (Mälestisel)
58202:003:0312 (Kaitsevööndis)
58202:003:0995 (Kaitsevööndis)