Katastrikood(3)

63601:002:0082 (Mälestisel)
63601:002:1493 (Kaitsevööndis)
63601:002:0230 (Kaitsevööndis)