Katastrikood(4)

10502:003:0750 (Mälestisel)
10502:003:0021 (Kaitsevööndis)
10502:003:0080 (Kaitsevööndis)
10502:003:0078 (Kaitsevööndis)