Leevendused(2)

Leevendusi ei tehta

Kuupäev: 15.01.14

Leevenduse liik: Mälestisel ja kaitsealal

Kaitsevööndis võib jätkata senist tavapärast maakasutust. Lubatud on maaharimine künni sügavusega mitte üle 30 cm

Kuupäev: 15.01.14

Leevenduse liik: Kaitsevööndis