Katastrikood(2)

19201:001:0167 (Mälestisel)
19201:001:0168 (Kaitsevööndis)