Leevendused(2)

Leevendusi ei tehta

Kuupäev: 14.01.14

Leevenduse liik: Mälestisel ja kaitsealal

Senist tavapärast maakasutust võib jätkata. Lubatud on maaharimine künni sügavusega mitte üle 30 cm

Kuupäev: 14.01.14

Leevenduse liik: Kaitsevööndis