Katastrikood(2)

54502:001:0080 (Mälestisel)
54502:001:0430 (Kaitsevööndis)