Leevendused(1)

Lubatud on tavapärane põlluharimine künnisügavusega kuni 30 cm ning puude ja põõsaste mahavõtmine.

Kuupäev: 19.01.04

Leevenduse liik: Mälestisel ja kaitsealal