Leevendused(1)

Senist maakasutust võib jätkata.

Kuupäev: 10.01.18

Leevenduse liik: Kaitsevööndis