Katastrikood(4)

57002:003:0961 (Mälestisel)
57002:001:1170 (Mälestisel)
57002:003:1170 (Mälestisel)
89801:001:0356 (Kaitsevööndis)