Katastrikood(6)

62902:001:0831 (Mälestisel)
62901:001:0013 (Mälestisel)
62901:002:0044 (Kaitsevööndis)
62901:001:0048 (Kaitsevööndis)
62901:001:0098 (Kaitsevööndis)