Leevendused(2)

Senist tavapärast maakasutust võib jätkata. Lubatud on maaharimine künni sügavusega mitte üle 30 cm

Kuupäev: 08.01.14

Leevenduse liik: Kaitsevööndis

Senist tavapärast maakasutust võib jätkata. Lubatud on maaharimine künni sügavusega mitte üle 30 cm

Kuupäev: 08.01.14

Leevenduse liik: Mälestisel ja kaitsealal