Katastrikood(5)

75901:002:0035 (Mälestisel)
75901:002:0072 (Kaitsevööndis)
75901:002:1021 (Kaitsevööndis)
75901:002:0024 (Kaitsevööndis)
75901:002:0971 (Kaitsevööndis)