Leevendused(2)

Omanik võib teha esmaseid hooldustöid; nt niita heina ja võsa.

Kuupäev: 10.10.07

Leevenduse liik: Mälestisel ja kaitsealal

Omanik võib teha esmaseid hooldustöid; nt niita heina ja võsa.

Kuupäev: 10.10.07

Leevenduse liik: Kaitsevööndis