Katastrikood(13)

38901:002:0109 (Mälestisel)
38901:002:0186 (Mälestisel)
38901:002:0187 (Mälestisel)
38901:002:0185 (Mälestisel)
38901:002:0038 (Kaitsevööndis)