Muistised ja pärimuspaigad kohad(1)

1809 asulakoht